PROVÁDĚNÍ REVIZE BIO ČOV - Ing. Jana Svobodová, Osoba odborně způsobilá, pověřená Ministerstvem životního prostředí k provádění  technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a

<
© Copyright 2013 by Laboratoř Příbor. All rights reserved.