Analýzy pitné a odpadní vody

Chemická laboratoř Jana Svobodová vznikla 13.5. 1993 jako nástupce podnikové hydroanalytické laboratoře Tatra Příbor.
V době provozu laboratoře Tatry jsme prováděli analýzy vod pro energetiku, provozní rozbory olejových suspenzí, odpadní vody z chemické úpravny provozu lakovny. Od založení firmy jsme postupně získávali zakázky od dalších subjektů a zavedli jsme další analytické metody pro analýzu pitných, povrchových a odpadních vod dle platné legislativy. Od roku 1994 se pravidelně účastníme okružních rozborů s velmi dobrými výsledky. V roce 2001 jsem se zúčastnili poprvé posouzení laboratoře podle normy ČSN EN ISO 17025 a získali Osvědčení o správné činnosti laboratoře, vydané ASLAB, Střediskem pro posuzování způsobilostí laboratoří při VÚV TGM.

V současné době naše laboratoř provádí analýzy pitných, povrchových a odpadních vod, kalů a vodných výluhů odpadů. Provádíme rovněž rozbory různých technologických vod a vod pro energetiku, podle požadavků zákazníků a rozbory bazénových vod.

Analýzy, které sami neprovádíme, zadáváme subdodavatelským laboratořím, které jsou rovněž akreditovány. K výsledkům analýz jsme schopni zákazníkovi doporučit úpravy kontrolovaných technologických zařízení, případně odkázat na firmy, se kterými máme dobré zkušenosti. Zpracováváme veškerou agendu související s vodním hospodářstvím (Hlášení povodí, VUME, , VUPE…)

Naším cílem je:

• vysoká úroveň poskytovaných služeb a spokojenost zákazníka
• neustálé dodržování definovaných pravidel systému kvality ve shodě s požadavky normy ČSN ISO/IEC 17 025
• přesným definováním a přidělením povinností vytvářet podmínky pro individuální odpovědnost pracovníků zkušební laboratoře za plnění stanovených úkolů
• neustálým zvyšováním odborné způsobilosti pracovníků zkušební laboratoře vytvářet personálně odborné předpoklady pro schopnost správně analyzovat a odebírat vzorky

 Galerie fotografií 

 

© Copyright 2013 by Laboratoř Příbor. All rights reserved.