Úvodní stránka > Bazénové vody z koupališť, bazénů a saun

Bazénové vody z koupališť, bazénů a saun

Rozsah, četnost, ukazatele rozboru jsou opět dány vyhláškou, aby se docílílo kvality vod a nedocházelo k přenosu choroboplodných zárodků.

Je platná Vyhl. č. 238/2011 Sb. Výsledky jsou monitorovány hygienickou službou přes server min. zdravotnictví "PiVo", kde jsou laboratoří neprodleně zasílány výsledky rozboru.

© Copyright 2013 by Laboratoř Příbor. All rights reserved.