Úvodní stránka > Odběrové nádoby a vzorkovnice

Odběrové nádoby a vzorkovnice

Pro individuální potřeby zákazníka: 

• Mikrobiologický rozbor - vyžaduje speciální lahvičku

V laboratoři k vyzvednutí sterilní lahvičky s popisem a vysvětlením odběru. Při vyzvedutí instruktáž k odběru.

• Fyzikálně chemický rozbor (pitná, užitková voda)

Stačí čistě vymytá lahev ze skla nebo PET od minerální vody pouze neslazené, ale důkladně vymytá a odkapaná a propláchnutá požadovaným vzorkem. Naplnit po vršek a udržovat v chladnu a temnu během dovozu. Nejlépe čerstvou. Ne starší než 24 hod.

 Odpadní vody

PET od minerální vody pouze neslazené, ale důkladně vymytá a odkapaná, celkem cca 1 l vzorku. Co nejčerstvější, chladit.

 Ostatní - při podezření na nějaké neznáme znečištění - havárii. Oznámit Policii ČR.

Pro odběr vzorku vždy raději volit skleněnou nádobu a odebrat, pokud půjde, alespoň 2 l vzorku.

 

Pro potřeby odevzdání dokladu o analýze "Protokolu o měření" vodoprávním, stavebním úřadům, provozovatelům vodovodních řadů apod.

Vzorkař laboratoře odebírá sám po domluvě se zákazníkem.

 

Dokumenty ke stažení v pdf:

• Protokol o odběru - pitná voda

• Protokol o odběru - odpadní voda

 

© Copyright 2013 by Laboratoř Příbor. All rights reserved.