Úvodní stránka > Jsou bakterie ve vodě škodlivé?

Jsou bakterie ve vodě škodlivé?

Na rozdíl od chemických kontaminantů jsou bakterie přirozenou součástí pitných vod, nepředstavují cizorodý prvek ve složení pitných vod. Proč se tedy dělá mikrobiologický rozbor?
Nepátrá se po patogenních (choroboplodných) bakteriích, které způsobují nebezpečné nemoci jako tyfus, choleru a podobně. Jejich hledání by bylo velmi náročné finančně i technicky a nebezpečné pro laboranty. Pátrá se po bakteriích, které běžně žijí v střevním traktu člověka a teplokrevných zvířat – koliformní bakterie. Tedy člověk, který by byl nakažen nějakou chorobou je pak zároveň nositelem i skrytých patogenních organismů. Proto nesmí být v pitné vodě obsaženy ani ty běžné bakterie žijící v našich střevech.

Sleduje se ukazatel Escherischia coli – ten žije jen v traktu teplokrevných zvířat a vyskytuje se v jejich fekáliích. Je podskupinou koliformních bakterií. Existují některé druhy těchto koliformních bakterií, které mohou pocházet z půdy i rostlinného materiálu. Jsou však citlivé na dezinfekční prostředky a mohou tedy indikovat účinnost dezinfekce. Proto také musí výsledek vykazovat nulu.

Sledované ukazatele - Počty kolonií při 22°C a 36°C
Psychrofilní (chladné) a mezofilní (střední) bakterie se druhově překrývají a přírodní vody jsou jejich přirozeným biotopem. Vyhláškou je určen limit, který by neměl být překročen.
Pokud někdo na chatě v horách používá jako zdroj např. potok, studánku (zde se jedná o tzv. povrchový zdroj), provádíme v mikrobiologickém rozboru rozšíření sledovaných ukazatelů, protože voda na denním světle je "rájem pro život" dalších mikroorganismů.

Rozsah úplného rozboru se pro individuální účely používá zřídka, je však vyžadován v případech , kdy v rodinném domě vznikne provozovna a zdroj je používán pro klienty provozovny a je zařazen do kategorie hromadného zásobování. O tom ale rozhoduje hygienický orgán.

Pokud se analýzou zjistí překročení hodnot uvedených ve vyhlášce, doporučujeme individuálně úpravu zdroje vody.

Rozdílně se postupuje při sanaci kopaných studní a vrtů. (viz doporučené návody pro sanace)

© Copyright 2013 by Laboratoř Příbor. All rights reserved.