Úvodní stránka > Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost firem je obecně chápána jako propojení obchodních aktivit firem s potřebami společnosti a integrace zájmů cílových skupin do politiky a chování firmy. Jde o koncept, kterým se firmy otevřeně přiznávají ke své spoluodpovědnosti za stav a chod společnosti a který vychází z předpokladu, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také prostředí, ve kterém působí, a své zájmové skupiny (zaměstnance, klienty, společnost). A naopak zájmové skupiny ovlivňují úspěch firmy. 
Naše firma se k těmto obecným principům hlásí a konkrétně se zapojuje v našem městě: majitelka firmy je v radě města Příbora a ve svém volném čase se angažuje ...
 
 
© Copyright 2013 by Laboratoř Příbor. All rights reserved.