Úvodní stránka > Úprava Bio ČOV

Úprava Bio ČOV

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ DOPRUČUJEME TENTO POSTUP:

Nejprve zkontrolovat chod podle návodu k obsluze, případně upravit provzdušňování a intervaly provzdušňování.

Pokud jsou vysoké hodnoty a provzdušnění běží v pořádku, pak je dobré čov vyčerpat, zkontrolovat po mechanické stránce, poté doplnit vodou a přidat aktivovaný kal.

Aktivovaný kal je nejlépe pořídíte z nějaké nejbližší městské čovky, (PŘÍPADNĚ OD SOUSEDŮ VLASTNÍCÍCH DOMOVNÍ ČOV - ALE U TĚCH, CO MAJÍ V POŘÁDKU VZORKY) množství kolem 50 l.

Aktivovaný kal musí být hnědočerné barvy a nezapáchající po hnilobě.

Tento kal nalít do aktivační části čovky. Proces v podstatě nastartujete okamžitě.

Nemáme dobré zkušenosti s přípravky bakterií, které se prodávají, většinou zvedají hodnotu CHSK-cr. A proces neběží jak má.

Také často dochází k záměně bakterií pro septiky a Bio čov - je tam naprosto odlišný biologický proces. Proto raději nepoužívat.

Pro zabránění pěnění použijte obyčejné mýdlo, případně zavěstit těsně pod hladinu ČOV. Nepoužívat žádné dezinfekční prostředky, zabíjejí bakterie a také tuky zalepují povrchy bakterií a ty pak hynou a zahnívají.

© Copyright 2013 by Laboratoř Příbor. All rights reserved.