Ceník

Rozbor pitné vody

Ceny se pohybují v rozmezí 1200 - 1500 Kč s DPH dle zdroje pitné vody (podzemní, povrchový nebo smíšený), tzv. krácený rozsah dle vyhlášky.

Odpadní vody

Ceny se odvíjejí od "Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod" vydaných úřadem, ve kterém je stanoveno, které ukazatele je nutné sledovat - až pak jsme Vám schopni cenu sdělit.

© Copyright 2013 by Laboratoř Příbor. All rights reserved.