Úvodní stránka > Nabídka služeb

Nabídka služeb

Firmám, které se zabývají:

 • úpravou vod
 • monitoringem pro průmysl či ekologii (lapoly, chemické čistírny vod, odlučovače tuků)
 • hydrogeologií, sanacemi, ekologií
 • nakládáním s odpady

Pro živnostníky a podnikatele:

 • rozbory pitných vod pro kolaudaci
 • rozbory vod z bazénů, saun, ČOV, lapolů a revize ČOV

Pro obce:

 • monitorování jakosti pitných a odpadních vod a zpracování agendy související s vodním hospodářstvím ( hlášení povodí, Vume, Vupe, výpočty znečištění)
 • konzultace související s vodním hospodářstvím

Občanům

 • analýza pitné vody ze studní a vrtů
 • analýza vody z bazénů a jezírek
 • analýza odpadní vody z domácích BIO ČOV, septiků a revize BIO ČOV
 • analýza užitkové vody pro zahrádkáře

 Nabízíme kvalitní laboratorní služby a idividuální přístup k zákazníkovi, rychlost, pružnost a velmi příznivou cenu!

© Copyright 2013 by Laboratoř Příbor. All rights reserved.