Úvodní stránka > Menší znečišťovatelé a jiná upozornění

Menší znečišťovatelé a jiná upozornění

• Vlastníci domovních BIO ČOV a septiků ovlivňují kvalitu povrchových vod v místě vypouštění.

• Při špatné starosti o své zařízení mohou velmi znepříjemnit okolí zápachem nejen sobě, ale nejbližším sousedům.

• Ze zkušenosti víme, že většina zákazníků, kteří nevěnují dostatečnou pozornost provozování domácí BIO ČOV, pravidelné kontrole vzorků podle rozhodnutí, nedosahují předepsaných hodnot, jejich čistička nepracuje správně.

• Pokud při analýze zjistíme nedostatky, doporučujeme nápravu a při dodržení rad se nestalo, aby nedošlo k výraznému zlepšení kvality vypouštěných vod. Mnohokrát jsme od těchto klientů slyšeli spokojenost, když se "sžili a pochopili chod jejich BIO ČOV"

• Často od klientů také slyšíme: "Já měřím, dodržuji rozhodnutí a co soused? Ten má také ČOV nebo má septik a vypouští si, co chce a nic za to neplatí". Vymahatelnost je na vodoprávních orgánech.

• Každému, kdo má rozhodnutí a nedodržuje jeho podmínky, hrozí ve správním řízení pokuta.

• Je to ale především na disciplíně každého občana. A jak se vyrovná s tím, že třeba kazí životní prostředí i ostatním. Jako ve všem!

 

© Copyright 2013 by Laboratoř Příbor. All rights reserved.